Maria i Bibelen

       Eugene Alexis

Eugene Alexis

Det Gamle Testamente:

Profetier om Maria

Men Herren vil selv give jer et tegn:

Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn

og hun skal give ham navnet Immanuel.

(Esajas Bog 7,14.)

(Matthæusevangeliet 1,23)

 Før hun får veer,
    har hun født;
      før smerterne kommer over hende,
      har hun bragt en dreng til verden.

(Esajas bog kapitel 66 vers 7)

 ---------------

  Det Nye Testamente:

Bebudelsen af Jesu fødsel

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus.

Jomfruens navn var Maria.

Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene:

»Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde.

Da sagde englen til hende:

»Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone;  han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« 

Maria sagde til englen:

»Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.«

Englen svarede hende:

»Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.«

Da sagde Maria:

»Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.

(Lukasevangeliet kap. 1 vers 26-38)

 Maria hos Elisabeth

I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt! ....

(Lukasevangeliet kap. 1 vers 39-45)

Marias lovsang

 Da sagde Maria:  Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde.
      For herefter skal alle slægter prise mig salig,
 thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
.....

(Lukas kapitel 1 vers 46-49)

Jesu fødsel

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.....

(Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-7)

 Maria optræder desuden i fortællingerne om:

Hyrderne på marken

og

Simeon og Anna

Flugten til Egypten

og

Barnemordet i Betlehem

 samt

Hjemkomsten fra Egypten

og

Den tolvårige Jesus i templet

desuden bl.a. ved

Brylluppet i Kana

og ved

Jesu død

samt ved

Jesu himmelfart

 Profeti om Maria i Det Ny Testamente

Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved.

Bibeltekst bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab

og er fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992.

© Det Danske Bibelselskab 1992

 Bibelen: